Coopérative pour le Développement de l'emploi dans les métiers du patrimoine

Petra Patrimonia Corsica (PPC) är ett kooperativ som bildades 2013 för att främja och hjälpa entreprenörskap och att bidra till territoriell sammanhållning med filialer både i regioner utformade som "mindre utvecklade" (Korsika, Guadeloupe, Guyanne) och i regioner utformade som "mer utvecklade ”(Provence-Alpes-Côte d'Azur). PPC är också känt som utbildningscenter; det utvecklar innovativt utbildningsmaterial och ger ett brett utbud av företagsstöd till människor (de flesta långtidsarbetslösa) som är villiga att aktivera sig ekonomiskt och vara villiga att utforska möjligheter och utveckling av jobb relaterade till jordbruk, förbättrande av byggmiljö och landskap / växtlighet, kulturellt arv samt hållbar utveckling och miljö. Kooperativet har utvecklat specifika arbetstillfällen inom teman som till exempel dofter och smaker och jordbruksaktiviteter.

www.petrapatrimonia-corse.com