ELearning Studios Ltd

ELearning Studios (ELS) är ett aktiebolag baserat i Coventry i Storbritannien som specialiserar sig på ett brett spektrum av teknik för lärande. Organisationens mål: Att vara ett lärande teknikföretag som ger ett avsevärt bidrag till våra kunders och partners prestanda genom kvaliteten på de lösningar vi levererar, till vårt samhälle genom sysselsättning, samarbete och företagsmedborgarskap och till framsteg inom lärande tekniker globalt genom forskning och tillämpning i internationella projekt.

www.e-learningstudios.com