Elderberry Ab

Elderberry AB bedriver utveckling och strategiska studier, författar, testar, redigerar och publicerar inom områden som skola, ungdom, vuxen, lärare, kultur och arv samt ordnar utbildning och lärarutbildning, ofta med sociokulturell och urban inriktning. Elderberry AB har erfarenhet av att utveckla utbildningsmaterial för skolor, utbildning, kulturarv, migranter och flyktingar samt mobil inlärning. Företaget har erfarenhet av såväl traditionella metoder för utbildningsmaterial och utbildning som med eLearning, mobil inlärning och eCulture. Elderberry AB är specialiserade på att utveckla och integrera modern pedagogisk metodik i sitt arbete såsom multipla intelligenser och att införliva ett problem- och scenariebaserat tillvägagångssätt. De har sitt eget Learning Management System för on-line scenariebaserad utbildning, som använder verkliga situationer för att sätta utbildning i perspektiv.

www.elderberry.nu