Spitfire Advice and Support Services Ltd

Spitfire Advice and Support Services Ltd (Spitfire Services) är en välgörenhetsorganisation som grundades 1995 som Castle Vale Tenants and Residents Alliance som ett direkt svar på de växande fattigdomsproblemen i Birmingham. Vi är nu en mångsidig välgörenhetsorganisation med en dedikerad och engagerad personalgrupp, som arbetar outtröttligt för att stödja de mest isolerade och utsatta i samhället, volontärplatser och lokala krisinsatser för att hjälpa familjer som drabbas hårdast av förändringar av välfärdsförmåner och andra rättsliga reformer.

www.spitfireservices.org.uk