Projektet

Virtual Spitfire syftar till att stödja individer i att förvärva och utveckla grundläggande färdigheter och nyckelkompetenser, inriktade på lågutbildade vuxna som bor i postindustriella områden. Det kommer också att fokusera på att utbilda vuxna lärare i användningen av Virtual Reality i utbildningsprocessen. Detta kommer att genomföras genom att använda intresset och den lokala kunskapen hos människor och miljöer i postindustriella landskap. Vi kommer att uppmuntra det ofta djupa intresset för det lokala området genom att använda gamla fabriker, gruvor, hamnar och jordbruk som en gång stod i centrum för lokala samhällen. Branscherna kan ha försvunnit eller upplevt tekniska förändringar som automatisering som leder till förlust av arbetstillfällen.

Partnerskapet består av fem partner från fyra länder; Storbritannien, Sverige, Frankrike och Grekland som alla arbetar med vuxenutbildning i socialt missgynnade områden med postindustriell nedgång.

Produktion

  • Metodisk handbok: Metodisk ram för användning av Virtual Reality (VR) som en del av användning av "blended" media för att höja nyckelkompetensen hos vuxna.
  • VR Spitfire Manufacturing: Immersiv 3D VR-simulering av tillverkningen av Spitfire flygplan för att engagera samhället i det lokala arvet.
  • Kursplan för CPD träningskurs: Kursplan för CPD träning av vuxenutbildare för att utveckla elevernas nyckelkompetenser genom att använda lokal kunskap, intresse och engagemang i postindustriella landskap i deras närsamhälle.
  • Spitfire Quests: Scenariebaserad eLearning och matris för lärandemål för att utveckla nyckelkompetenser hos vuxna i ett sammanhang med användning av lokalt industriarv.


Partners