Methodology Icon

METOD

Metodramen är en handbok om användningen av Virtual Reality (VR) som en del av en blandad medieinriktning för att höja vuxnas nyckelkompetenser. Det inkluderar:

  • Utbildningsuppsatser / fallstudier och exempel på innovativa metoder för att integrera kulturarv med VR i vuxenutbildning, informellt och icke-formellt lärande
  • Pan-europeisk god praxis (Vad fungerar?, Varför fungerar det?, Hur det fungerar?) kring:
    • Nya deltagande och interkulturella synsätt på arv
    • Utbildningsinitiativ riktade till vuxna med färre möjligheter
    • Användning av VR i vuxenutbildning
  • Didaktiska handledningar om hur denna metodologiska ram kan användas av vuxenutbildare kring användningen av VR som en blandad mediestrategi för att höja nyckelkompetenser
  • Viktiga referensvillkor för att säkerställa gemensam grund och förståelse
Download print versionDownload web version