CPD Training Icon

CPD träning kursplan

Vi har tagit fram en kursplan för kontinuerlig professionell utveckling (CPD) för vuxenutbildare.

Tyngdpunkten för kursen är att:

  • ge stöd till vuxna som fyller i matrisen för Virtual Spitfire-resultatet och utveckla nyckelkompetenser;
  • kunna stödja vuxenstuderande och tillgodose deras specifika behov,
  • stödja dem att använda VR i inlärningsmiljöer med vuxna;
  • utforska sätt att motivera vuxenstuderande att engagera sig i nyckelkompetenser genom att använda lokal kunskap, intresse och engagemang i postindustriella landskap i deras närsamhälle;
  • lära sig grunderna i VR och vara bekväm med att arbeta med de nya VR-resurserna och miljöerna.

Kursen är strukturerad enligt ECVET-ramverket (European Credit System for Yrkesutbildning och utbildning), med ett modulärt blandat format, som omfattar 25 timmars personlig utbildning och 50 timmars självständig onlineinlärning genom projektplattformen.